CÁCH ĐẤU DÂY KHI HÀN 1 CHIỀU

day han

 Khi hàn một chiều có 2 cách đấu kìm hàn, kẹp mát:
  • Đấu cực thuận: Cực (+) làm mát, cực (-) làm điện cực hàn.
  • Đấu cực nghịch: Cực (+) làm điện cực hàn, cực (-) làm mát.
Đối với hàn que thì hàn 1 chiều cực nghịch có độ ngấu sâu và bề rộng mối hàn nhỏ hơn so với đấu cực thuận, ngược lại khi đấu cực thuận tốc độ đắp cao hơn và chiều sâu ngấu nhỏ hơn. Nên tùy từng trường hợp, tùy ứng dụng mà đấu cực nghịch hay cực thuận.
kim han
Trong cột hồ quang đầu (+) tập trung 66% lượng nhiệt, đầu (-) tập trung 33% lượng nhiệt.
Như vậy khi hàn TIG, nếu đấu súng hàn vào cực (+) thì kim hàn rất nhanh nóng và mòn, khi đầu kim mòn hồ quang ko tập trung nên sẽ mất ổn định ==> người ta phải cực thuận để hàn TIG.

CÁCH ĐẤU DÂY KHI HÀN 1 CHIỀU
2.29 (45.71%) 7 votes
//code messenger //