Hàn Gấp Mép Kim Loại Mỏng

Về phương pháp hàn kim loại vị trí hàn gấp mép, Dây là phương pháp hàn không quá khó nhưng để mối hàn đều và hồ quang chảy đều thì các bạn chú ý các vấn đề dưới đây.

Gia công phôi :Yêu cầu kỹ thuật
– Phải dúng kích thước yêu cầu.

– Không khuyết tật

– Liên kết không bị biến dạng.

– Vật liệu thi công là thép đen có dạng tấm.

– Tiến hành gia công bắt đầu cắt phôi theo kích thước (150x50x2)mm x 2 tấm

Với chi tiết có chiều dầi d = 2 ta uốn mép tấm.

– Mép uốn phải cong, độ bám đều

– Bề mặt phôi phẳng

– Góc uốn nhỏ.

Điều chỉnh các thông số hàn và hàn đính.

+ Gá đính
– Đặt phôi trên bàn gá đảm bảo khe hở giữa hai chi tiết bám đều
– Gá phôi đảm bảo góc biến dạng ngược
Yêu cầu kỹ thuật

– Mối đính ngấu, chắc chắn.

– Khe hở của liên kết phải đều nhau.

– Mép liên kết của mói hàn phải bám đều.

Bước 3: Ta bắt đầu tiến hành hàn.

+ Gá phôi trên bàn gá

+ Điều chỉnh lại thông số hàn.

– Bắt đầu hàn: Đưa mỏ hàn về vị trí và thực hiện hàn từ phải qua trái. Giữ mỏ hàn với khoảng cách không đổi và dao động mỏ hàn theo đường thẳng.

– Kết thúc đường hàn; Thực hiện chấm ngắt liên tục mục đích để lấp rãnh hồ quang.

Các dạng sai hỏng thường gặp và nguyên nhân cũng như biện pháp khắc phục.

1.Mối hàn cháy thủng.

a) Nguyên nhân:

– Chọn dòng lớn.

– Chuẩn bị mép hàn không tốt do khe hở rộng

– Tốc độ hàn quá chậm

b) Biện pháp đề phòng

– Giảm dòng hàn và điện áp để hàn.

– Kiểm tra kỹ các mép hàn đảm bảo độ kín khít phải đều nhau

– Hàn với tốc độ tiêu chuẩn vừa phải

2. Đường hàn bị lệch trục

a) Nguyên nhân

– Góc độ mỏ hàn với đường hàn không đúng tiêu chuẩn

– Mép liên kết bám không đều nhau.

-Thao tác hàn không chính xác

b) Biện pháp.

– Duy trì đúng góc độ mỏ hàn với đường hàn,

– Kiểm tra, điều chỉnh mép hàn trước khi hàn.
 Mình đã trình bày với các bạn về các kỹ thuật hàn gấp mép ở vị trí hàn bằng. Sau bài viết này các bạn sẽ nắm được các vấn đề sau;

-Các thông số cơ bản của mối hàn gấp mép cũng như ứng dụng của mối hàn gấp mép.

-Chọn chế độ hàn (dq, Uh, Ih, Vh) và lưu lượng khí phù hợp với độ dày của vật liệu.

-Gá phôi hàn chắc chắn, hàn đính đúng kích thước.

-Kiểm tra đúng về chất lượng mối hàn.

-Sửa chữa các khuyết tật mối hàn.

 

Bình chọn bài viết
//code messenger //