Một số loại que hàn thép Cacbon

Que hàn thép Cacbon trung bình theo tiêu chuẩn AWS A5.1 bao gồm: E6010, E6011, E6012, E6013.

Que hàn E6010
E6010 sẽ cho độ ngấu trong mối hàn tương đối lớn, hồ quang kiểu phun khá là mạnh, dễ loại bỏ xỉ, lớp xỉ tương đối mỏng có thể không bao phủ toàn bộ mối hàn, cho mối hàn phẳng gợn sóng không đều. Thành phần điện cực: khoảng 30% cellulose, Ti02, các chất khử oxy hóa, các silicate Al hoặc Mg, cilicate Na ở dạng lỏng.

Điện cực E6010 có thể hàn mọi vị trí, các đường hàn nhiều hành trình theo chiều đứng. Điện cực được sử dụng với điện DC phân cực ngược. Không nên sử dụng với dòng lớn với que đường kính lớn sự bắn tóe tương đối cao.

Que hàn E6011-K-cellulose cao
E6011-K-cellulose cao được thiết kế để tăng tính hữu dụng cho E6010 và nó có thể sử dụng với dòng xoay chiều một chiều. E6011 cho độ sâu ngấu thấp hơn so với E6010. Lớp bọc điện cực gần như tương tự với E6010 tuy nhiên sử dụng Cellulose K thay cho Na.

Que hàn E6012 Na và Ti cao
E6012 cho độ sâu ngấu trung bình và xỉ có trọng lượng riêng tương đối lớn, bao phủ toàn bộ vũng hàn. Cấu tạo vỏ thuốc chứa đến 30% rutile, có chứa cellulose và Fe-Mn, các chất gốc Ca và silicate được dùng làm chất liên kết. Khi hàn mối hàn E6012 có độ dẻo tương đối thấp, giới hạn chảy cao, biên dạng hơi lồi gợn sóng đều theo chiều ngang. Que E6012 có thể hàn mọi vị trí.

Que hàn E6013 Ti và K cao
Que hàn E6013 thường được sử dụng để hàn các tấm mỏng, tính chất tương tự như E6012. Xỉ mối hàn dễ loại bỏ, hàn hồ quang ổn định so với E6012. Các hợp chất K trong vỏ bọc cho phép E6013 có thể hàn với dòng xoay chiều cường độ thấp. Mối hàn ít bị gợn sóng hầu như không bị lẫn xỉ và các tạp chất khác.

 

Bình chọn bài viết
//code messenger //