An Toàn Phòng Cháy Khi Hàn Điện

Bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề an toàn khi hàn điện, phòng cháy và chữa cháy
1. Sự nguy hiểm cháy khi hàn và nguyên nhân dẫn đến cháy xảy ra
Các vụ cháy có nguyên nhân do hàn xì vì công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại các cơ sở còn hạn chế, ý thức của người chủ  chưa cao, không trang bị vật dụng bảo hộ đầy đủ, còn thợ hàn chủ quan và thiếu kiến thức về phòng, chữa cháy.
Có 2 dạng phổ biến, đó là hàn hơi và hàn điện.
+ Hàn hơi phổ biến nhất là quá trình có sử dụng hỗn hợp khí ôxy – axetylen để hàn các chi tiết mỏng, các đường ống có đường kính nhỏ ,trung bình và  các loại vật liệu có nhiệt độ nóng chảy thấp hoặc các chi tiết bằng kim loại màu.
+ Hàn điện là phương pháp dùng dòng điện có cường độ lớn chạy qua chi tiết hàn đưa đến trạng thái hàn ( dẻo ).
Vậy, để gây nên đám cháy lớn thì một trong 3 yếu tố gây cháy gồm: nguồn nhiệt, chất cháy , chất ôxy hóa đã đầy đủ. + + Nguyên nhân của hầu hết số vụ cháy điển hình  là do trong quá trình hàn, người thực hiện và người giám sát không tạo cách ly khu vực hàn với các chất de cháy như xốp, vải, mút, da, bìa cattong,..
2. Các giải pháp đảm phòng cháy khi hàn
Giải pháp tổ chức, quản lý

+ Đối với người quản lý cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC
+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn hàn cùng với các buổi phổ biến kiến thức an toàn PCCC
+ Ban hành những nội qui về PCCC,  về qui trình bảo hộ lao động khi hàn phù hợp với đặc điểm sản xuất và đặc thù của từng cơ sở
+ Sử dụng những thợ hàn có trình độ tay nghề tốt, vừa đảm bảo chất lượng  vừa tạo sự an toàn lao động an toàn cháy, nổ
+ Khi tiến hành sửa chữa  ở các khu vực có chứa chất dễ cháy, nổ, nên dừng quá trình sản xuất, tổ chức cách ly  khỏi khu vực sửa chữa,
+ Tuyệt đối 100% tuân thủ các qui định an toàn khi hàn.
– Đối với cán bộ PCCC phụ trách cơ sở trong quá trình kiểm tra, huấn luyện  bồi dưỡng kiến thức về PCCC cần đưa nội dung hàn vào để nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ khi họ thực hiện công việc hàn.

An Toàn Phòng Cháy Khi Hàn Điện
5 (100%) 1 vote
//code messenger //