Chu Kỳ Tải Của Máy Hàn

+Chu kỳ tải của một máy hàn là số phần trăm khoảng thời gian  10p  đầu thiết bị vận hành liên tục với một dòng điện cho trước
Ví dụ: Một máy hàn có chu kỳ tải 50% ở mức dòng điện 300(A) có nghĩa là máy có thể hoạt động một cách liên tục trong vòng 5 phút ở mức dòng 300A mới bắt đầu nóng.
Theo lý thuyết, congo thức cách tính chu kỳ tải như sau:

chu ky tải   tt = (  chu ky tai dinh muc ) x ( ( Idm)2 / ( I tt )2 )

+ Trên các máy hàn, mỗi nhà sản xuất thường cung cấp một giá trị chu kỳ tải này nhưng đôi khi cũng không chính xác, vì vậy nếu muốn biết giá trị thực của máy hàn cần thực hiện đo dựa vào công thức định nghĩa của chu kỳ tải như trên,
+ Trong thực tế  ta thường xác định chu kỳ tải bằng cách.
Mắc 2 đầu điện cực của máy hàn vào điện trở có một giá trị lớn có thể dùng biến trở hay Resistance Bank rồi  tiếp theo đo thời gian và dòng điện hàn (dùng kìm Ampe ) sau đó từ từ tính toán ra chu kỳ tải của máy hàn đó
Do điện trở của biến trở có phụ thuộc vào nhiệt độ nên khi ta thực hiện đo cần chú ý tới nhiệt độ của biến trở.

Xem thêm: Giá Máy Cắt Plasma

Bình chọn bài viết
//code messenger //