Đánh Giá Một Máy Inverter

Chúng ta có thể tính toán để biết vì sao máy hàn inverter có thể tiết kiệm chi phí hơn các loại máy hàn sử dụng biến áp truyền thống và máy hàn inverter nào là tốt nhất trong việc tạo ra hiệu quả năng lượng

1/ Tính công suất đầu ra
Trước tiên, hãy xem thông số hiển thị trên máy để xác định điện áp ra (V). Lấy ví dụ là 32V. Sau đó nhân với dòng ra (I) được chỉ trên đồng hồ hiển thị Ampe. Trong trường hợp này, lấy giá trị là 300A.
Vout x Iout = Công suất nguồn (Wout) ( đơn vị tính là W)
32V x 300 A =  9.6 KW

2/ Tính công suất đầu vào
Bây giờ ta có công suất ra từ kết quả tính trên (KWout) và chia cho hiệu suất (Eff). Hiệu suất được cung cấp bởi nhà sản xuất máy hàn. Tính tóan này sẽ cho ta công suất vào tính bằng kilowatts.
KWout ÷ Eff = Công suất đầu vào (KWin)
9.6 KW ÷ 88.2% (or 0.882) = 10.88 KW

3/ Tính Chi phí vận hành trong quá trình hàn
A/ Tiếp theo, tính số kilowatt giờ được sử dụng trong 1ngày (KWh1/ngày) bằng cách lấy công suất đầu vào được tính ở Bước 2 (KWin) nhân với số giờ mỗi ngày mà máy hoạt động ( ví dụ, giả định hàn 4 giờ một ngày)
KWin x #giờ/ngày = Kilowatt giờ sử dụng trong một ngày (KWh1/day)
10.88 KW x 4 Hrs. = 43.52 KWgiờ/ngày

B/ Tiếp tục lấy công suất tính được (KWin) nhân với số giờ trong một ngày mà máy hoạt động nhân với giá điện trên 1KW giờ. Lấy giá điện được tính là $0.12578 là mức giá điện công nghiệp trung bình.
KWin x số giờ/ngày x Giá/KWgiờ ($/KWh) = Chi phí hàn hàng ngày
10.88 x 4 x $0.12578 = $5.47

4/ Tính chi phí vận hành trong thời gian máy chạy không tải
A/ Bây giờ bạn sẽ tính mức tiêu thụ không tải trong ngày(KWh2). Để làm việc này, lấy công suất nguồn vào (KWIdle) nhân với số giờ chạy không tải một ngày. giả định rằng trong một ngày tám tiếng đồng hồ, nếu hàn được thực hiện bốn giờ, số giờ không tải sẽ là bốn giờ.
KWI không tải x số giờ không tải . = Công suất tiêu thụ không tải trong 1 ngày (KWh2)
0.4 KW x 4 giờ = 1.6 KW giờ

B/ Bây giờ lấy công suất đầu vào không tải (KWkhông tải) đã có trên biến áp công suất – trong trường hợp này là 400 watts (hay 0.4 KW) – nhân với số giờ chạy không tải nhân với giá điện /kilowatt giờ.
KWkhông tải x Số giờ chạy không tải x Giá điện/KW giờ = Chi phí chạy không tải hàng ngày
0.4 KW x 4 giờ. x $0.12578 = $0.20

5/ Tính tổng chi phí vận hành
Bây giờ lấy chi phí vận hành trong quá trình hàn mỗi ngày tính ở bước 3 cộng với chi phí vận hành không tải hàng ngày ở bước 4 ở trên sẽ được chi phí vận hành hàng ngày.
Chi phí vận hành hàn hàng ngày + Chi phí chạy không tải hàng ngày = Chi phí vận hành hàng ngày ( $/ngày)
$5.47 + $0.20 = $5.67
Bằng cách so sánh con số này với biến áp truyền thống hoặc với máy hàn inverter cạnh tranh khác, bạn có thể dễ dàng chỉ ra máy nào tiết kiệm chi phí hơn.

Bình chọn bài viết
//code messenger //