Hàn Tự Động Dưới Lớp Thuốc SAW

Hàn tự động dưới lớp thuốc còn gọi là hàn hồ quang chìm, viết tắt là SAW (Submerged Arc Welding) là quá trình hàn nóng chảy mà hồ quang cháy giữa dây hàn và vật hàn dưới một lớp thuốc bảo vệ.

sua may han
Hàn tự động dưới lớp thuốc

Dưới tác dụng nhiệt của hồ quang, mép hàn, dây hàn và một phần thuốc hàn sát hồ quang bị nóng chảy tạo thành vũng hàn. Dây hàn được đẩy vào vũng hàn bằng một cơ cấu đặc biệt với tốc độ phù hợp với tốc độ cháy của nó.

Theo độ chuyển dịch của nguồn nhiệt hồ quang mà kim loại vũng hàn sẽ nguội và kết tinh tạo thành mối hàn. Trên mặt vũng hàn và phần mối hàn đông đặc hình thành một lớp xỉ có tác dụng tham gia vào các quá trình luyện kim khi hàn, bảo vệ và giữ nhiệt cho mối hàn, và sẽ tách khỏi mối hàn sau khi hàn.

Phần thuốc hàn chưa bị nóng chảy có thể sử dụng lại.

+Ứng dụng:

-Chủ yếu để hàn các mối hàn ở vị trí hàn bằng các mối hàn có chiều dài lớn và có quỹ đạo không phức tạp.

-Hàn được các chi tiết có chiều dày từ vài mm cho đến hàng trăm mm.

Hàn Tự Động Dưới Lớp Thuốc SAW
4 (80%) 1 vote
//code messenger //