Khái Niệm Hàn

Hàn là quá trình công nghệ sản xuất các kết cấu không tháo được từ kim loại, hợp kim và các vật liệu khác…
Bằng sự hàn nóng chảy có thể liên kết được hầu hết các kim loại và hợp kim với chiều dày bất kỳ.Có thể hàn các kim loại và hợp kim không đồng nhất.
Nguyên lý của hàn: Khi hàn nóng chay KL ở chỗ hàn đạt tới trạng thái lỏng. Sự nóng chay cục bộ của kim loai cac bon được thực hiện tại các mép của phần tử ghép. Có thể hàn bằng cách làm chảy kim loai các bon hoặc làm chảy Kim loại và vật liệu bổ sung. Kim loại cac bon, hoặc và Kl bổ sung nóng chảy tự rót vào bể hàn và tẩm ướt bề mặt rắn của các phần tử ghép.

Khi tắt nguồn đốt nóng KL lỏng nguội và đông đặc-kết tinh, sau khi bể hàn kết tinh tạo thành mối hàn nguyên khối với cấu trúc liên kết hai chi tiết làm một.

sua-may-han

Có thể liên kết được hầu hết các kim loại và hợp kim với độ dày bất kỳ

Một số khái niệm:
+Hàn Hồ quang:
– Là sự phóng điện trong các khí áp suất cao. Nó đặc trưng bởi mật độ dòng
lớn trong không khí dẫn điện và điện áp thấp giữa các điện cực
+Hàn Plasma:
– Trong trạng thái bình thường chất khí cách điện tốt. Khi có nguồn phát sinh làm các chất khí tích điện đó là hiện tượng ion hoá chất khí. Nếu chất khí được đốt nóng tới nhiệt độ cao thì tất cả các quá trình ion hoá xảy ra đồng thời trong khí. Chất khí ion hoá xảy ra dẫn điện như vậy gọi là plasma.
+ Hàn Thyristor:
– Dùng để dòng bằng tần số
– Biến đổi dòng xoay chiều thành một chiều
+ Hàn Inveter:
– Tác dụng giống như Thyristor, là đời sau
– Biến đổi dòng dòng bằng tần số
– Biến đổi dòng xoay chiều thành một chiều
– Hàn nhôm : có 2 chế độ AC, DC

Bình chọn bài viết
//code messenger //