Phân loại phương pháp hàn

Xem thêm: Giá Sửa Máy Nén Khí Trục Vít

– Khoảng đầu thời đại đồ đỏ, đồ đồng con người đó biết hàn kim loại như hàn đồng, hàn thiết v.v… nhưng đến đầu thế kỷ 20 trở lại đõy hàn mới phỏt triển.

– Năm 1802 Viện sĩ V.V.Pờtơrụp đó phỏt minh ra hồ quang điện và khả năng ứng dụng nhiệt nõng của nú để làm chảy kim loại. Năm 1882 kỹ sư N.N.Bemađơt đó dựng hồ quang than để hàn kim loại. Năm 1888 kỹ sư N.G.Slavianốp dựng hàn hồ quang bằng điện cực kim loại núng chảy.

– Năm 1900 ữ 1902 đó sản xuất được cỏcbit can xi và sau đú 1906 hàn khớ ra đời.

-Hàn điện tiếp xỳc xuất hiện và phỏt triển chậm hơn; năm 1886 E.Tấmxơn tỡm ra phương phỏp hàn tiếp xỳc giỏp mối; năm 1887 N.N.Benadơt tỡm ra phương phỏp hàn điểm.

– Tới đầu thế kỷ 20 và đặc biệt sau chiến tranh thế giới thứ hai hàn tiếp xỳc mới phỏt triển mạnh mẽ và xuất hiện nhiều phương phỏp hàn mới.
Bảng I-1

Tên Định nghiã
1. Hàn Phương pháp nối các phần tử thành một khối liên kết không thể tháo rời bằng cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy hoặc dẻo, sau đó kim loại hóa rắn (hoặc chịu tác dụng lực) cho mối hàn.
2. Hàn đắp Phủ lên bề mặt của chi tiết một lớp kim loại.
3. Hàn chảy Phương pháp hàn mà tại chỗ hàn kim loại được làm chảy để nối các phần tử liên kết.
4. Hàn hồ quang bằng que hàn Sử dụng nhiệt hồ quang để làm chảy kim loại phụ (điện cực nóng chảy – que hàn) và một phần kim loại cơ bản.
5. Hàn hồ quang hở. Hàn hồ quang với điện cực nóng chảy có khí bảo vệ hàn, khi đó vùng hồ quang nhì thấy được.
6. Hàn hồ quang điện cực không nóng chảy. Phương pháp hàn hồ quang, nhưng điện cực là loại không nóng chảy (như điện cực vônfram). Điện cực này có tác dụng để gây hồ quang và duy trì sự cháy của hồ quang trong quá trình hành.
7. Hàn dưới lớp thuốc Phương pháp hàn hồ quang mà hồ quang cháy trong lớp thuốc hàn (không nhìn thấy hồ quang – gọi là hồ quang kín).
8. Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ. Phương pháp hàn hồ quang mà hồ quang cháy trong vùng khí bảo vệ (như khí argon) được đưa vào.
9. Hàn hồ quang argon. Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là argon (TIG; MIG).
10. Hàn trong khí CO2. Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là CO2 – (MAG).
11. Hàn hồ quang tự động. Hàn hồ quang mà trong đó chuyển động của dây hàn (điện cực) và hồ quang hàn (được duy trì và dịch chuyển) được thực hiện bằng máy.
12. Hàn hai hồ quang. Phương pháp hàn hồ quang tự động, thực hiện đồng thời hai hồ quang bằng hai nguồn và dòng hàn riêng.
13. Hàn nhiều hồ quang

 

Phương pháp hàn hồ quang tự động, thực hiện đồng thời nhiều hồ quang (hơn 2) với nguồn hàn và dòng hàn riêng.
14. Hàn hai điện cực.

 

Phương pháp hàn hồ quang tự động, thực hiện đồng thời hai điện cực hàn với dòng hàn truyền dẫn chung
15. Hàn hồ quang tay. Phương pháp hàn hồ quang có điện cực là que hàn. Trong quá trình hàn các chuyển động như gây hồ quang, dịch chuyển que, dịch chuyển hồ quang theo dọc mối hàn được thực hiện bằng tay.

Các phương phỏp hàn ngày càng được hoàn thiện và ứng dụng rộng rói trong cỏc ngành kinh tế, trong kỹ thuật quốc phũng và đặc biệt là trong ngành điện tử, du hành vũ trụ.
Hiện nay đó cú hơn 120 phương phỏp hơn khỏc nhau và cú nhiều phương phỏp hiện đại như hàn bằng xe, bằng chựm tia điện tử, hàn bằng súng siờu õm, v.v…
Người ta đó ỏp dụng cơ khớ hoỏ và tự động hoỏ trong quỏ trỡnh hàn.
Hiện nay cú thể hàn được những chi tiết cú chiều dày bất kỳ từ những chi tiết rất mỏng đến rất dày mà vẫn đảm bảo chất lượng mối lắp ghộp.
Hàn đó và đang được ứng dụng trong nhiều ngành khỏc nhau. Một toa tàu điện ngầm hoặc một toa tàu hoả tổng số mối hàn dài gần 4 km. Trong xe ụ tụ du lịch cú hàng vạn mối hàn điểm và những mối hàn khỏc. Trong ngành chế tạo tờn lửa, mỏy bay phản lực, làu vũ trụ, tàu thuỷ, mỏy múc thiết bị, những cụng trỡnh xõy dựng, dụng cụ, sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày v.v… đều cú ứng dụng phương phỏp hàn.

phuong-phap-han-1

Nguồn : http://mayhancaocap.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *